บทความล่าสุด

ทำไมถึงควรติดฉนวนใต้พื้นให้พื้นยกระดับ?​

การติดดั้งฉนวนมีจุดประสงค์เพื่อ ลดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการปรับอากาศให้เย็นลงหรือร้อนขึ้น มักติดที่ผนังด้านนอกหรือใต้หลังคา การติดฉนวนใต้พื้น (Underfloor insultation)

อ่านเพิ่มเติม

(Raised Floor) พื้นยกประเภทต่าง ๆ  ​

ครงสร้างพื้นที่มีการยกขึ้นเหนือพื้นห้องจะเรียกว่า Raised Floor หรือพื้นยก พื้นยกถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้มีช่องว่างภายในสำหรับการติดตั้งโครงสร้างไฟฟ้าหรือระบบต่าง ๆ โดยจะมีช่องเปิดบนพื้นเพื่อให้...

อ่านเพิ่มเติม

ทำไมและทำอย่างไรกับการบำรุงรักษาระบบพื้นยก​

การบำรุงรักษาที่ดีของระบบพื้นยกประกอบด้วยการดูแลโครงสร้างและสิ่งแวดล้อม ด้วยการทำความสะอาดที่เหมาะสมหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนและแทนที่กระเบื้องพื้นยกจะเสื่อมสภาพ การดูแลอย่างสม่ำเสมอ...

อ่านเพิ่มเติม
© ATRIO CO., LTD.​ All right reserved