พื้น Raised Floor

WELCOME TO

ATRIO

ATRIO COMPANY PROFILE

Atrio CO., LTD. has establishsd 1992, The one who manufacture Access Floor by Australian Technology.

ACCESS FLOOR SYSTEM

พื้นยกสำเร็จรูป

ACCESS RAISED FLOOR SYSTEM

SOLUTION

Raised floor systems The one who manufacture Access Floor by Australian Technology.

ACCESS FLOOR SYSTEM

Office Room

ACCESS FLOOR SYSTEM

Clean Room

ACCESS FLOOR SYSTEM

Computer Room

ATRIO

PRODUCTS

Light Weight
Cement Specification

TIS 1129 – 2535​

Aluminium

Asscessories

ATRIO

NEW UPDATE

บทความล่าสุด

ทำไมถึงควรติดฉนวนใต้พื้นให้พื้นยกระดับ?​

การติดดั้งฉนวนมีจุดประสงค์เพื่อ ลดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการปรับอากาศให้เย็นลงหรือร้อนขึ้น มักติดที่ผนังด้านนอกหรือใต้หลังคา การติดฉนวนใต้พื้น (Underfloor insultation)

อ่านเพิ่มเติม

(Raised Floor) พื้นยกประเภทต่าง ๆ  ​

ครงสร้างพื้นที่มีการยกขึ้นเหนือพื้นห้องจะเรียกว่า Raised Floor หรือพื้นยก พื้นยกถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้มีช่องว่างภายในสำหรับการติดตั้งโครงสร้างไฟฟ้าหรือระบบต่าง ๆ โดยจะมีช่องเปิดบนพื้นเพื่อให้...

อ่านเพิ่มเติม

ทำไมและทำอย่างไรกับการบำรุงรักษาระบบพื้นยก​

การบำรุงรักษาที่ดีของระบบพื้นยกประกอบด้วยการดูแลโครงสร้างและสิ่งแวดล้อม ด้วยการทำความสะอาดที่เหมาะสมหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนและแทนที่กระเบื้องพื้นยกจะเสื่อมสภาพ การดูแลอย่างสม่ำเสมอ...

อ่านเพิ่มเติม
© ATRIO CO., LTD.​ All right reserved