ระบบพื้นยกระดับสำเร็จคืออะไร​

ระบบพื้นยกระดับสำเร็จคืออะไร

​พื้นยกระดับสำเร็จประกอบด้วยการวางระบบพื้นที่สามารถรับน้ำหนักได้ (LOAD BEARING FLOOR) ในแนวนอนซึ่งรองด้วยฐานแนวตั้งที่สามารถปรับขนาดได้ ช่วยทำให้มีพื้นที่ข้างใต้สำหรับบ้านเรือน และการบริการจัดจำหน่าย แผ่นพื้นสามารถยกออกได้เพื่อเปิดทางสำหรับลงไปข้างใต้พื้น

 

ส่วนประกอบสำคัญของระบบพื้นยกระดับสำเร็จคืออะไร

 

แผ่นพื้น: ประกอบด้วยแผ่นพื้นยกตามแนวนอนที่สามารถรองรับน้ำหนักได้

 

ฐาน: ฐานแนวตั้ง สามารถปรับโครงสร้างได้ให้เข้ากับแผ่นพื้นยกระดับ โดยปกติตัวฐานจะติดกับพื้นรองที่เป็นไม้โดยใช้อีพ็อกซี่เรซิ่นเป็นตัวช่วยทำให้ยึดติดกันตามเทคนิคที่เลือกใช้ปฏิบัติ

 

คาน: ใช้วางพาดแนวขวางเพื่อเชื่อมฐานเข้าด้วยกัน โดยเชื่อมที่หัวฐาน และใช้เพื่อเสริมใต้พื้นเพื่อสามารถรับน้ำหนักได้ดี หรือเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างของระบบพื้นยกระดับสำเร็จได้

 

พื้นยกระดับสำเร็จเหมาะใช้ที่ไหน  

 

เหมาะใช้ในพื้นที่กว้างที่จำเป็นต้องมีพื้นยกระดับภานในอาคาร หรือสำหรับเป็นฐานประกอบในห้องระบบคอมพิวเตอร์/เทเลคอม 

 

• ออฟฟิตฝ่ายการเงินและการประกัน 

• ออฟฟิตหน่วยงานรัฐบาลระดับชาติและในพื้นที่ 

• อาคารสำนักงานทั่วไป 

• หน่วยบริการคอลเซ็นเตอร์ 

• ศูนย์เก็บข้อมูล

• ศูนย์ปฏิบัติการเทเลคอม 

• ศูนย์จัดจำหน่าย 

• อาคารทางการศึกษา เช่น ห้องสมุด และอาคารเรียนหลักต่าง ๆ 

• อาคารขายสินค้าปลีก เช่น คลังเก็บสินค้า 

• ห้องทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมที่จำเป็นต้องมีพื้นที่สะอาด เช่น ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และห้องพยาบาล 

• อุตสาหกรรมผลิตหลอดไฟ และสินค้าทางเทคนิคต่าง ๆ

 

ทำไมถึงใช้พื้นยกระดับสำเร็จ 

 

พื้นยกระดับสำเร็จเหมาะใช้เพื่อสร้างงานพื้นยกระดับให้เหมาะตรงตามความต้องการของอาคารก่อสร้างนั้นๆการบริการระบบอาคารก่อสร้างเหล่านั้นรวมถึง แหล่งผลิตไฟฟ้า แหล่งเก็บข้อมูล ศูนย์เทเลคอม หน่วยปฏิบัติการควบคุมสิ่งแวดล้อม/ การผลิตแอร์ ศูนย์ป้องกันและดับเพลิงศูนย์รักษาความปลอดภัย พื้นที่น้ำและการระบายน้ำ ระบบพื้นช่วยให้เข้าไปยังศูนย์บริการได้รวดเร็ว กรณีเกิดเหตุที่ต้องซ่อมบำรุงรักษา อีกทั้งสภาแวดล้อมในที่ทำงานปัจจุบัน ลูกค้าคือประเด็นหลักที่ต้องให้ความสนใจ หลายครั้งจะเห็นว่าผังที่ทำงานจะต้องได้รับการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับความต้องการที่เปลี่ยนไปเพื่อนำมาซึ่งเทคโนโลยีใหม่ ๆ หรือผู้เช่าอาคารรายใหม่

 

ประโยชน์ที่ได้จากการใช้พื้นยกระดับสำเร็จ 

 

• ปรับใช้ให้เข้ากับเทคโนโลยี หรือการเปลี่ยนแปลงองค์กรภายในตัวอาคารได้ง่าย และประหยัดต้นทุน 

• เข้าไปยังส่วนห้องไฟ ห้องข้อมูลและศูนย์บริการเทเลคอมได้ง่ายและสะดวก 

• พื้นที่ว่างใต้พื้นถูกใช้เป็นที่วางระดับระบบแนวท่อน้ำ HAVC ขนาดใหญ่ 

• ช่วยให้เข้าถึงส่วนบริการซ่อมบำรุงรักษาได้ง่าย เดินทางสะดวกโดยไม่เกิดความสับสน 

• รักษาคุณภาพอากาศภายในอาคาร (IAQ) เก็บเสียงได้ดี และทำให้อาคารสว่างมากขึ้น 

• ช่วยประหยัดต้นทุนการปฏิบัติงานและอุปกรณ์ รวมถึงต้นทุนการบำรุงรักษา ที่ส่งผ่านถึงบริการที่รวดเร็ว ยืดหยุ่น และปรับแก้ได้ 

• ลดต้นทุนและเวลาการก่อสร้าง เนื่องจากลดเวลาการวางแนวระบบท่อ HVAC 

• ช่วยให้ผู้อาศัยได้รับความสะดวกสบายสูงสุดตั้งแต่การเริ่มออกแบบ และตลอดอายุใช้งานอาคารที่มีระบบระบายอากาศใต้พื้นแบบVAV “ปลั๊กแอนด์เพลย์” หรือการแพร่โดยไม่ใช่พลังงาน (PASSIVE DIFFUSERS)

 

ที่มา: HTTP://WWW.ASMPRODUCTS.COM/FAQ.HTMHTTP://WWW.TATEINC.COM/COMMERCIAL/ACCESS-FLOOR-SYSTEMS